کدهای اخلاقی فدراسیون بین المللی کوچینگ (ICF)

کدهای اخلاقی کوچینگ فدراسیون بین المللی کوچینگ (ICF) توسط تیم حرفه‌ای، شامل خانم‌ها پونه مکرم و حامی طاهری و آقای هومن بقایی در اسفندماه 1400 ترجمه شده است.

منشور اخلاقی فدراسیون بین المللی کوچینگ (ICF) از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:

1. معرفی

2. تعاریف کلیدی

3. ارزش های اصلی و اصول اخلاقی فدراسیون بین المللی کوچینگ

4. استانداردهای اخلاقی

5. اقرارنامه/سوگندنامه

 

کوچینگ

 

1. معرفی

منشور اخلاقی ICF به شرح ارزش‌های اصلی فدراسیون بین المللی کوچینگ (ICF Core Value)، اصول و استانداردهای اخلاقی و رفتاری حرفه­ای برای همه متخصصان ICF می­پردازد (به بخش *تعاریف* مراجعه کنید). رعایت این اصول و استانداردهای اخلاقی در رفتار، اولین صلاحیت از شایستگی­های اصلی فدراسیون بین‌المللی کوچینگ می­باشد (ICF Core Competencies) "بروز عملکرد اخلاقی: درک و به کارگیری اخلاق و استانداردهای کوچینگ، بصورت مستمر."

 

منشور اخلاقی ICF با تدوین موارد زیر در خدمت حفظ و یکپارچگی فدراسیون بین­المللی کوچینگ و حرفه جهانی کوچینگ می­باشد:

 • تنظیم استانداردهای رفتاری همسو با ارزش های اصلی و اصول اخلاقی ICF.
 • هدایت ارزیابی­ موقعیت‌های اخلاقی، تحصیلی و تصمیم گیری­های اخلاقی
 • داوری و حفظ استانداردهای کوچ­های ICF از طریق فرآیند مرور رفتار اخلاقی (ECR[1]) فدراسیون بین‌المللی کوچینگ
 • فراهم نمودن پایه‌ای برای آموزش اخلاق ICF برنامه های آموزشی دارای اعتبار از ICF

 

منشور اخلاقی فدراسیون بین المللی کوچینگ زمانی اعمال می شود که متخصصان ICF در هر نوع تعامل مرتبط با کوچینگ یا مرتبط با کوچینگ خود را بعنوان متخصصِ موردِ تأییدِ ICF معرفی نمایند، فارغ از اینکه رابطه­ی کوچینگی (به تعاریف مراجعه کنید) ایجاد شده باشد.  این کد، بیان کننده­ی تعهدات اخلاقی است که عمل به آن برای کلیه متخصصان ICF که به ایفای نقش­های مختلفی از جمله کوچ، سوپروایزر کوچ، کوچ منتور، مدرس یا دانشپذیر کوچینگ و یا افرادی که در نقش رهبری ICF به خدمت اشتغال دارند و همچنین پرسنل پشتیبانی، لازم­الاجرا می­باشد (به تعاریف مراجعه کنید).

 

اگرچه فرآیند مرور رفتار اخلاقی (ECR) فقط مشمول متخصصان ICF است؛ کارکنان ICF نیز طی سوگندنامه‌ای متعهد به رعایت رفتار اخلاقی،  ارزش‌های اصلی و اصول اخلاقی هستند که زیربنای کدهای اخلاقی حاضر در ICF است.

 

چالش کارکردن اخلاقی به این معنی است که اعضا به ناچار با موقعیت‌هایی مواجه خواهند شد که نیازمند پاسخ به مسائل غیر منتظره، مواجهه با دوراهی‌ها و حل مسائل است. هدف این کدهای اخلاقی کمک به اعضاء مشمولِ این منشور است تا بتوانند عوامل اخلاقی متعدد را مد نظر قرار داده و راه­های جایگزین را برای تحقق رفتار اخلاقی، شناسایی نمایند.

 

متخصصان ICF که منشور اخلاقی را می پذیرند، می­کوشند تا اخلاق‌مدار باشند، حتی زمانی که انجام این کار مستلزم اتخاذ تصمیمات دشوار یا رفتاری شجاعانه باشد.

 

2. تعاریف کلیدی

 • مراجع: به هر فرد، گروه یا تیمی که در حال کوچ شدن است، کوچی که خدمات منتورینگ یا سوپروایزری دریافت می‌کند و یا دانشپذیر در حال آموزش گفته می‌شود. 
 • کوچینگ: همراهی و مشارکت با مراجع در یک فرآیند تفکر برانگیز و خلاقانه که آنها را برای به حداکثر رساندن پتانسیل فردی و حرفه ایِ خود ترغیب می کند.
 • رابطه­ کوچینگ: رابطه ای است که تحت یک توافق­نامه یا قرارداد، توسط متخصصِ حرفه­ای ICF  با مراجع/مراجعان و حامی/حامیان ایجاد می‌شود که مسئولیت ها و انتظارات هر یک از طرفینِ رابطه در آن تعریف شده­ است.
 • آیین‌نامه: منشور اخلاقی فدراسیون بین المللی کوچینگ
 • محر‌مانگی: حفاظت از هر گونه اطلاعات به دست آمده در حین تعاملات کوچینگی است که نشر آن صرفا منوط به داشتن مجوز می­باشد.
 • تضاد منافع: وضعیتی که در آن یک متخصص حرفه­ای ICF درگیر منافع متعددی می­شود که خدمت به یکی از طرفین رابطه­ی کوچینگ، می­تواند به ضرر دیگری تمام­ شود و یا با آن در تضاد باشد.  این تضاد می­تواند مالی، شخصی/فردی و یا هرچیز دیگری باشد.
 • برابری: وضعیتی که در آن همه افراد بدون درنظر گرفتن نژاد، قومیت، ملیت، رنگ، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسی، سن، مذهب، وضعیت مهاجرتی، ناتوانی ذهنی یا جسمی و هرگونه تفاوت انسانی در هر زمینه­ی دیگری، دسترسی به منابع، فرصتها و امکانات را تجربه می­کنند.
 • متخصصین ICF: افرادی هستند که خود را به عنوان عضو ICF یا دارنده اعتبارنامه­ی ICF معرفی می­کنند و در نقشهایی نظیر کوچ، سوپروایزر کوچ، منتور کوچ، مدرس کوچ و دانش‌پذیر کوچینگ فعالیت دارند.
 • کارکنان ICF: به پرسنل پشتیبانی ICF گفته می­شود که با یک شرکت مدیریتی ارائه دهنده خدمات حرفه‌ای مدیریتی و اداری از طرف ICF، قرارداد دارند.
 • کوچ درون­ سازمانی: فردی که در یک سازمان استخدام می شود و کارکنان آن سازمان را به صورت پاره وقت یا تمام وقت کوچ می کند.
 • حامی: به نهاد (یا نمایندگان آن نهاد) که هزینه خدمات ارائه شده­ی کوچینگ را پرداخت نموده و/یا خدمات کوچینگ قابل ارائه را سازماندهی یا تعریف می­نمایند، اطلاق می­شود.
 • پرسنل پشتیبانی: افرادی هستند که برای متخصصین ICF در جهت حمایت از مراجعان آنها کار می‌کنند.
 • برابری سیستمی: برابری جنسیتی، برابری نژادی و سایر اشکال برابری که در اخلاق، ارزش‌های اصلی، سیاست‌ها، ساختارها و فرهنگ‌ جوامع، سازمان‌ها، ملت‌ها و جامعه نهادینه شده‌اند.

 

کوچینگ

 

3. ارزش های اصلی و اصول اخلاقی ICF

کدهای اخلاقی ICF مبتنی بر ارزش‌های اصلی ICF (لینک) بوده و اقداماتی است که از آنها سرچشمه می‌گیرد. همه ارزش ها به یک اندازه حائز اهمیت بوده و یکدیگر را حمایت میکنند. این ارزشها، ارزشهایی آرمانی هستند و باید به عنوان راهی برای درک و تفسیر استانداردها استفاده شوند. از همه متخصصان ICF  انتظار می رود که این ارزش ها را در تمام تعاملات خود اجرا نموده و به صورت گسترده ترویج دهند.

 

4.  استانداردهای اخلاقی

استانداردهای اخلاقی زیر برای فعالیت های حرفه ای متخصصان ICF اعمال می‌شود:

 

بخش اول: مسئولیت در قبال مراجعان

 

به عنوان یک متخصص ICF، من:

1. قبل و یا در حین جلسه‌ی اولیه، ماهیت و ارزش بالقوهی کوچینگ، ماهیت و محدودیت‌های محرمانگی، برنامه‌های مالی و سایر مفاد توافقنامهی کوچینگ را برای مراجعان و حامیان ذیربط توضیح داده و از درک ایشان اطمینان حاصل می‌کنم.

 

2قبل از شروع خدمات، نسبت به ایجاد یک توافقنامه/قرارداد با مراجعان و حامیان ذیربط درخصوص نقش‌ها، مسئولیتها و حقوق کلیهی طرفین اقدام می‌کنم.

 

3محرمانگی را در بالاترین سطح توافق شده با کلیه ی طرفین قرارداد حفظ می‌کنم. من از همهی قوانین مربوط به داده‌ها و ارتباطات شخصی آگاه بوده و موافق به اجرای آن هستم.

 

4درک شفافی درمورد چگونگی تبادل اطلاعات بین کلیهی طرفین درگیر در تمام تعاملات کوچینگی را دارم.

 

5با مشتریان و حامیان مربوطه و یا با اشخاص ذینفع درخصوص شرایطی که تحت آن محرمانگی اطلاعات، حفظ نخواهد شد (مانند فعالیت‌های غیرقانونی که براساس الزام قانون و طبق حکم دادگاه معتبر یا احضاریه‌ی رسمی، قابلیت پیگیریِ قانونی داشته باشد؛ ریسک احتمالی بروز خطری قریب الوقوع برای خود فرد یا دیگران؛ سایر موارد). زمانیکه من به صورت منطقی به این نتیجه برسم که یکی از شرایط فوق حاکم است، ممکن است که لازم باشد تا ارکان مرتبط را از آن مطلع نمایم.

 

6. هنگام فعالیت به عنوان یک کوچ درون سازمانی، از طریق قرارداد(های) کوچینگی و گفتگوهای مستمر، هرگونه تضاد منافع یا تضاد بالقوه ای را با مراجعانم و حامیانِ مربوطه، مدیریت می نمایم. این مدیریت باید شامل توجه به نقش‌های سازمانی، مسئولیتها، روابط، سوابق، محرمانگی و سایر الزامات گزارشی باشد.

 

7کلیه مدارک، شامل فایلهای الکترونیکی و ارتباطی که به تبع تعاملات حرفه ای من ایجاد شده است را به نحوی که رواج دهندهی محرمانگی، امنیت و حریم خصوصی بوده و منطبق بر کلیهی قوانین اجرایی و توافق‌نامه‌ها باشد، نگهداری، ذخیره و یا معدوم می‌نمایم. علاوه بر آن، من مشتاق بکارگیری شیوههای صحیح استفاده از تکنولوژی پیشرفته و نوظهور هستم که در ارائه ی خدمات کوچینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد (خدمات کوچینگ به کمک فن آوری) و از چگونگی استاندارهای اخلاقی مختلفی که در مورد آنها اعمال می‌شود، آگاهی دارم.

 

8نسبت به نشانه‌هایی مبنی بر تغییر احتمالی در ارزش دریافتی از رابطهی کوچینگی هوشیار باقی مانده و چنانچه اتفاق افتاد، در رابطهی کوچینگی تغییر ایجاد کرده یا مراجعان/ حامیان را تشویق می‌کنم تا به دنبال کوچ دیگر، فرد متخصص دیگر یا استفاده منبع متفاوتی باشند.

 

9به حق کلیهی طرفین قرارداد برای خاتمه دادن به رابطهی کوچینگی، در هر زمان و به هر دلیلی در طول فرآیند کوچینگ، طبق مفاد توافق‌نامه احترام می‌گذارم.

 

10من نسبت به پیامدهای ناشی از داشتن قراردادهای متعدد و روابط متعدد با مراجعان و حامیان مشابه به صورت همزمان، حساس و هوشیار هستم تا از بروز موقعیت‌های تضاد منافع اجتناب نمایم.

 

11نسبت به هرگونه تفاوت قدرت و جایگاه که ممکن است به دلایلی از جمله مسایل فرهنگی، ارتباطی، روانشناختی و یا موضوعات زمینهای بین کوچ و مراجع  ایجاد شود،  هوشیار هستم و آن را فعالانه مدیریت می‌کنم.

 

12دریافت هرگونه جبران خدمت احتمالی و یا منافعِ ناشی از معرفی و ارجاع مراجعانم به شخص ثالث را به ایشان اعلام می‌کنم.

 

13. صرف نظر از میزان و نحوه‌ی جبران خدمت توافق شده، کیفیت با ثبات کوچینگ را تضمین می‌کنم.

 

کوچینگ

 

بخش دوم - مسئولیت اجرا و عملکرد

 

به عنوان یک متخصص ICF، من:

14. در تمام تعاملات خود به کدهای اخلاقی ICF پایبند هستم. وقتی از نقض احتمالی این اصول اخلاقی توسط خودم مطلع می‌شوم یا رفتاری غیراخلاقی را در دیگر متخصصان ICF تشخیص می‌دهم، با احترام موضوع را با افراد مربوطه در میان می‌گذارم. اگر موضوع این چنین حل نشد،  برای حل و فصل موضوع به یک مرجع رسمی (به عنوان مثال کارکنان ICF)  مراجعه می‌کنم.

 

15 . درخواست پیروی از منشور اخلاقی ICF را از همه پرسنل پشتیبانی دارم.

 

16.  از طریق توسعه‌ی مداوم شخصی، حرفه ای و اخلاقی، به رشد و تعالی خود متعهد هستم.

 

17. محدودیت‌ها یا شرایط شخصی خود را که ممکن است عملکرد کوچینگ یا روابط حرفه‌ای کوچینگ من را دچار مشکل کند یا در تضاد و تداخل با آن باشد را شناسایی می‌کنم. برای اطمینان از اقدامی که باید انجام شود، تقاضای حمایت می‌کنم و در صورت لزوم، به سرعت بدنبال راهنمایی‌های حرفه‌ای مرتبط می‌روم. این موضوع حتی ممکن است به تعلیق یا خاتمه روابط کوچینگ من منجر شود.

 

18. هرگونه تضاد منافع یا تضاد بالقوه را با مطرح کردن مسئله با طرف‌های مربوطه، از طریق درخواست کمک حرفه‌ای، یا تعلیق موقت یا پایان دادن به رابطه حرفه‌ای حل می‌کنم.

 

19. حریم خصوصی اعضای ICF را حفظ می‌کنم و از اطلاعات تماس اعضای ICF (آدرس ایمیل، شماره تلفن و غیره) فقط بر پایه مجوز ICF یا آن عضو ICF استفاده می‌کنم.

 

کوچینگ ایمپکت

 

بخش سوم: مسئولیت در قبال حرفه ای بودن

 

به عنوان یک متخصصICF ، من:

20.  مدارک کوچینگ، سطح شایستگی کوچینگ، تخصص، تجربه، دورههای آموزشی، گواهینامه‌ها و اعتبارنامه‌هایICF  خود را به طور دقیق مشخص میکنم.

 

21. اظهارات کلامی و کتبی خود را در خصوص آنچه بعنوان یک متخصص ICF ارائه می‌دهم، آنچه توسط ICF ارائه می‌شود، درمورد حرفه کوچینگ و ارزش بالقوه کوچینگ، درست و دقیق بیان میکنم.

 

22.  با کسانی که باید از مسئولیت‌های اخلاقی تعیین شده توسط این آیین نامه مطلع شوند، ارتباط برقرار می‌کنم و آگاهی‌رسانی میکنم.

 

23 . من مسئولیت آگاه‌بودن و شفاف‌سازی حد و مرزهای مناسب و حساس فرهنگی که بر کلیهی تعاملات از جمله تعاملات فیزیکی و غیر فیزیکی حاکم است را بر عهده میگیرم.

 

24.  وارد هیچ نوع رابطه جنسی یا عاطفی با مراجع (ها) یا حامی (ها) نمی شوم. همواره به سطح و میزان  صمیمیت در رابطه هوشیار خواهم بود.  هر گونه اقدام مناسب در جهت لغو قرارداد یا رسیدگی به موضوعات را انجام می دهم.

 

کوچینگ ایمپکت

 

بخش چهارم: مسئولیت در قبال جامعه

 

بعنوان یک متخصص حرفه‌ای ICF، من:

25. ضمن احترام و رعایت قوانین محلی و آداب فرهنگی، باحفظ عدالت و برابری در کلیه فعالیتها و اقدامات از تبعیض، اجتناب می‌کنم.  این تبعیض میتواند شامل هرگونه تبعیضی براساس سن، نژاد، ابرازِ جنسیت، قومیت، گرایش جنسی، مذهب، ملیت، معلولیت و وضعیت نظامی بوده ولی نه محدودِ به آن.

 

26. مشارکت و مالکیت فکری دیگران را محترم دانسته و به رسمیت میشناسم و فقط نسبت به آنچه مالک آن هستم، ادعای مالکیت دارم. می‌دانم نقض این استاندارد ممکن است منجر به اعاده‌ی دعوی شخص ثالث علیه من با پیگرد قانونی شود.

 

27. زمانیکه پژوهش می‌کنم و پژوهشی را گزارش می‌کنم، صادق بوده و در چارچوب استاندارهای علمی شناخته شده، دستورالعمل‌های موضوعی کاربردی و در حریم حد و مرز صلاحیت‌های خویش رفتار می‌نمایم.

 

28. من از تاثیری که خودم و مراجعانم بر اجتماع می‌گذاریم، آگاه هستم. من به فلسفه‌ی "تعهد به انجام کار خوب" در مقابل "اجتناب از انجام کار بد"، پایبندم.

سوگندنامه اخلاق حرفه‌ای متخصصان ICF

من، به عنوان یک متخصص ICF، مطابق با استانداردهای کدهای اخلاقی ICF، تعهدات اخلاقی و مقررات قانونی خود را در قبال مراجع (ها)، حامی (ها)، همکاران و به طور کلی، عموم مردم شناخته و می پذیرم.

 

چنانچه بخشی از منشور اخلاقی ICF را زیر پا بگذارم، می‌پذیرم که ICF به صلاحدید خود ممکن است من را برای انجام این کار مسئول بداند. همچنین می‌پذیرم که مسئولیت من در ازای هرگونه نقض و کوتاهی ممکن است شامل تحریم هایی مانند آموزش اضافه و اجباری کوچینگ یا سایر آموزش‌ها، یا از دست دادن عضویت ICF و/یا اعتبارنامه ICF من باشد.

 

[1] Ethical Conduct Review (ECR)

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده

جستجو در مقالات

از آخرین آموزش‌ها باخبر شوید

با دنبال کردن صفحه اینستاگرام ما از آخرین اخبار دوره‌ها مطلع شوید.

اینستاگرام ایمپکت

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش