نمونه قرارداد کوچینگ تنظیم شده توسط فدراسیون بین المللی کوچینگ

قرارداد کوچینگ

این قرارداد، توسط و بین طرفین زیر منعقد می‌شود:

نام، نام شرکت، آدرس..................................( مشخصات کوچ اعم از مدارک شناسایی کوچ، مدرک معتبر کوچینگ، گواهینامه و مدارک شناسایی و سایر اطلاعات و اسناد هویتی کوچ در محل درج شود) و نام و آدرس (مراجع/مراجع) منعقد می‌شود و به موجب آن کوچ متعهد می‌شود که خدمات کوچینگ را با تمرکز بر موضوعات/ نتایج/ پیامدها/ اهداف ضمیمه شده به این توافق‌نامه مطابق با برنامه پیوست الف، به مراجع یا مراجع ارائه دهد.

توصیف کوچینگ: کوچینگ، نوعی مشارکت ( تعریف شده به عنوان پیمان، نه به عنوان یک مشارکت تجاری حقوقی) بین کوچ و مراجع و یک فرآیند مبتنی بر تفکر و خلاقیت است که موجب ترغیب مراجع برای به حداکثر رساندن توانایی‌ها و قابلیت‌های شخصی و حرفه‌ای می‌شود. این مشارکت، بگونه‌ای خواهد بود که موجب به وجود آمدن و توسعه اهداف شخصی و حرفه‌ای یا اهداف مربوط به کسب و کار و همچنین توسعه و اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف می‌شود.    

1- رابطه بین کوچ و مراجع

الف- کوچ موافقت می‌کند که به اصول و استانداردهای رفتاری تعیین شده توسط فدراسیون بین‌المللی کوچینگ ( مندرج در سایت Coachfederation.org/ethics) پایبند باشد. توصیه می‌شود که مراجع، اصول اخلاقی فدراسیون بین‌المللی کوچینگ و استانداردهای رفتاری موضوعه (آمره) را مطالعه کند.

ب- مراجع، به تنهایی مسئول برقراری و حفظ سلامت جسمی، ذهنی و عاطفی خود است و همچنین مسئولیت تصمیمات و انتخاب‌ها و اقدامات خود و نتایج حاصل از ارتباط و تعاملات خود با کوچ را به تنهایی بر عهده دارد. بدین ترتیب، مراجع می‌پذیرد که کوچ، هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی در قبال هرگونه اقدام یا عدم اقدام یا هرگونه نتایج مستقیم و غیرمستقیم ناشی از خدماتی که ارائه می‌دهد برعهده نخواهد داشت. مراجع بر این نکته واقف است که کوچینگ، درمان نیست و نمی‌تواند - در صورت لزوم به انجام درمان-  جایگزین درمان شود و نمی‌تواند از بروز هیچ‌گونه اختلال روانی یا بیماری پزشکی پیشگیری نموده و یا آن را درمان کند.

ج- همچنین مراجع بر این نکته واقف است که ممکن است در هر زمانی، ارتباط کوچینگ خاتمه یافته یا متوقف شود. 

د- مراجع تایید می‌کند که کوچینگ، یک فرآیند جامع است و ممکن است جنبه‌های مختلف زندگی وی از جمله زندگی کاری، مالی، سلامت، آموزش یا تفریح وی را تحت تاثیر قرار دهد. مراجع موافقت می‌کند که تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت این مسائل، یکپارچه کردن و ترکیب اصول کوچینگ با هر یک از این زمینه‌ها و انجام انتخاب‌ها، منحصراً بر عهده مراجع است.

ه- مراجع تایید می‌کند که کوچینگ، شامل تشخیص یا درمان اختلالات روانی ( بر اساس آنچه که انجمن روانپزشکی آمریکا تعریف کرده است) نمی‌باشد و نمی‌توان از کوچینگ به عنوان جایگزین مشاوره، روان‌درمانی، روانکاوی، تامین سلامت روانی، درمان سوء مصرف مواد مخدر یا سایر توصیه‌های تخصصی که متخصصان و صاحب‌نظران حقوقی، پزشکان یا سایر متخصصین واجد شرایط ارائه می‌دهند، استفاده کرد و در صورت بروز هر یک از مشکلات فوق‌الذکر، مسئولیت یافتن متخصص حرفه‌ای متبحر و مناسب منحصراً بر عهده مراجع خواهد بود. در صورتی که مراجع در حال حاضر تحت مراقبت‌ متخصص سلامت روانی قرار دارد، توصیه می‌شود که مراجع سریعاً متخصص را در جریان کمیت و کیفیت روابط و توافق‌های صورت گرفته بین خود و کوچ قرار دهد. 

و- مراجع به خوبی بر این نکته واقف است که وجود روابط صادقانه، دریافت و پذیرفتن بازخوردها و نشان دادن عکس‌العمل مناسب در قبال آنها و همفکری صادقانه در جهت رفع مشکلات و در نظر گرفتن زمان و انرژی کافی برای مشارکت کامل در برنامه‌ها، موجب بهبود و تقویت روابط بین کوچ و مراجع خواهد شد.

 

2- خدمات

طرفین توافق می‌کنند که در مدت زمان ............ ماه که برنامه کوچینگ در جریان است، به صورت حضوری، اینترنتی و یا تلفنی در جلسات حضور یابند ( باید نحوه حضور مورد توافق طرفین قرار گیرد). کوچ تعهد می‌کند که برای برگزاری جلسات برنامه‌ریزی شده بر اساس نظر مراجع، از طریق ایمیل و پست صوتی در دسترس مراجع قرار داشته باشد ( در اینجا باید نحوه در دسترس بودن مشخص شود). همچنین ممکن است لازم باشد که کوچ، در ساعات اضافه - حسب تقاضای مراجع- با دستمزد مطابق با نرخ مصوب پایه.............. در اختیار مراجع باشد (مثلاً برای مرور اسناد، خواندن یا نوشتن گزارشات، مشارکت در سایر خدمات مرتبط با مراجع خارج از ساعات توافق شده).

 

3- برنامه‌ها و هزینه‌ها

این قرارداد از تاریخ......................................... معتبر و لازم‌الاجرا است. هزینه این قرارداد................... است ( در صورت امکان باید مبلغ قرارداد از قبل تعیین شود) و یا مبلغ قرارداد به صورت ماهیانه و بر اساس ( تعداد جلسات برگزار شده مثلاً تعداد جلسات برقرار شده در هر هفته یا ماه یا به هر صورتی که مورد توافق طرفیت باشد) تعیین می‌شود.  

ضرورت دارد که تماس‌ها/ جلسات، بر اساس ...................  برنامه‌ریزی شوند (مثلاً مدت زمان برقراری مکالمه یا مدت زمان برگزاری جلسه، مثلاً 30، 45، 60، 90 یا 120 دقیقه). در صورت تغییر نرخ‌ها قبل از امضا یا قبل از عقد این قرارداد، نرخ‌های جدید اعمال خواهند شد.

سیاست بازپرداخت قابل اجرا برای مدت زمان اجرای این توافق‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

( سیاست پرداخت به کوچ در اینجا درج شود).

 

4- فرآیند

زمان و یا مکان برگزاری جلسات کوچینگ توسط کوچ و مراجع و بر اساس زمان مورد توافق طرفین مشخص خواهد شد. باید مراجع تمام تماس‌های برنامه‌ریزی شده را برقرار کند و با شماره تلفن .......................... و بر اساس برنامه از پیش تعیین شده با کوچ تماس بگیرد. اگر کوچ با یک شماره دیگر در حال انجام یک مکالمه برنامه‌ریزی شده دیگر باشد، باید مراتب قبل از زمان تماس برنامه‌ریزی شده به اطلاع مراجع رسانده شود.

 

5. محرمانه بودن

این رابطه کوچینگ و همچنین کلیه اطلاعاتی (مستندسازی شده و یا مقرر شده به صورت شفاهی) که بین مراجع و کوچ رد و بدل می‌شود، بخشی از رابطه‌ای است که اصول محرمانگی مندرج در منشور فدراسیون بین‌المللی کوچینگ بر آن حاکم است. با این حال باید به این نکته توجه شود که رابطه بین کوچ و مراجع، به عنوان یک رابطه محرمانه قانونی/ حقوقی (مانند مشاغل پزشکی و حقوقی) تلقی نمی‌شود و بنابراین، هیچ قانون معتبری از این ارتباطات حمایت نخواهد کرد. کوچ تعهد می‌کند که هر‌گونه اطلاعات مربوط به مراجع را بدون اجازه کتبی از وی فاش نخواهد کرد. کوچ بدون رضایت، به نام مراجع اشاره نخواهد کرد.

اطلاعات محرمانه شامل موارد زیر نمی‌شود: الف- اطلاعاتی که قبل از ارائه‌ توسط مراجع در اختیار کوچ قرار داشته است، ب- اطلاعاتی که به صورت عمومی، در اختیار افراد عامه و یا افراد مشغول در آن حرفه قرار دارد، ج- اطلاعاتی که توسط اشخاص ثالث و بدون نقض حقوق مراجع در اختیار کوچ قرار گرفته باشد، د- اطلاعاتی که بدون استفاده از اطلاعات محرمانه مراجع یا بدون ارجاع به این اطلاعات در اختیار کوچ قرار گرفته باشد، ه- در زمانی که کوچ موظف باشد در صورت لزوم، اطلاعات را بر اساس حکم قانونی، احضاریه دادگاه یا حکم دادگاه افشا نماید، و- در صورتیکه این اطلاعات برای کوچ افشا شود و وی احتمال منطقی و عقلانی بدهد که بر اثر این افشا، خطر قریب‌الوقوع یا یک خطر احتمالی یا یک آسیب برای مراجع یا سایر افراد به وجود خواهد آمد و یا  ز- در صورتی که مساله درگیر شدن در فعالیت‌های غیرقانونی مطرح باشد.  مراجع باید آمادگی لازم برای پاسخ‌گویی به هر‌گونه سوال مرتبط با مسائل محرمانگی و یا هر‌گونه نگرانی مرتبط و به جایِ کوچ را داشته باشد و نسبت به پاسخ‌گویی متعهد باشد.

 

6- انتشار اطلاعات ( به صورت اختیاری، بر اساس موقعیت خاص)

کوچ برای پیروی و تبعیت از اعتبارنامه‌های ICF به امر آموزش و تربیت مشغول می‌شود. در این فرآیند، در اختیار قرار دادن نام و اطلاعات تماس مراجعین (جهت بازرسی احتمالی  ICF) ضرورت دارد. کوچ با امضای این قرارداد توافق می‌کند که فقط نام، اطلاعات مندرج در قرارداد و تاریخ آغاز و پایان کوچینگ، صرفاً به منظور تایید این ارتباط کوچینگ و نه چیز دیگری، در اختیار فدراسیون بین‌المللی کوچینگ و کارمندان این سازمان و یا سایر ذی‌نفعان درگیر در این فرآیند قرار گیرد.

مراجع موافقت می‌کند.................................. مراجع از پذیرش امتناع می‌کند.........................

ممکن است موضوعات، با توجه به اصول حرفه‌ای و برای اهداف آموزش، نظارت، راهنمایی، ارزیابی و توسعه حرفه کوچینگ و یا اهداف مشاوره، به صورت ناشناس و به صورت فرضی در اختیار سایر متخصصان کوچینگ قرار داده شود.

 

7- سیاست لغو جلسه

مراجع توافق می‌کند که مسئولیت اطلاع‌رسانی به کوچ ........ ساعت قبل از زمان آغاز جلسات برنامه‌ریزی شده
 (در جای خالی، ساعت مورد توافق قرار گرفته درج شود)، بر عهده مراجع است. کوچ حق دارد که بابت ساعات از دست رفته یا جلسات لغو شده، از مراجع درخواست غرامت یا جبران خسارت کند. کوچ تلاش می‌کند که با حسن نیت برای جلسات از دست رفته، برنامه‌ریزی کند. 

 

8- خط مشی حفظ سوابق (اختیاری، در صورتی‌که کوچ چنین سیاستی را اتخاذ کرده باشد)

مراجع تصدیق می‌کند که کوچ، سیاست حفظ سوابق خود را با توجه به اسناد، اطلاعات و داده‌های به دست آمده و یا به اشتراک گذاشته شده در طول مدت برقراری رابطه بین کوچ و مراجع اعلام کرده است. کوچ برای مدت زمان بیشتر از ......... سال از این مدارک که با فرمت انتخاب شده توسط کوچ تهیه شده ( به صورت پرینت یا دیجیتال/ الکترونیکی) نگهداری خواهد کرد.

 

9- خاتمه قرارداد

مراجع یا مشتری می‌توانند در هر زمان و با اطلاع کتبی از...... هفته قبل، قرارداد را فسخ کند. مراجع توافق می‌کند که به کوچ بابت تمام خدمات کوچینگ ارائه شده هزینه بپردازد و این مورد شامل هزینه‌ها تا تاریخ قطعی و لازم‌الاجرای خاتمه رابطه کوچینگ نیز می‌شود.

 

10- مسئولیت محدود

به جز مواردی که صریحاً در این توافق‌نامه به آن اشاره شده باشد، کوچ هیچ‌گونه‌ ضمانت، نمایندگی یا وکالت یا تضمینی - از هر نوع و با هر ماهیتی، به صورت صریح یا ضمنی- در رابطه با خدمات کوچینگ مورد مذاکره، توافق شده یا انجام شده ارائه نمی‌دهد. کوچ به هیچ وجه مسئولیتی در قبال خسارت غیرمستقیم، متعاقب یا آسیب‌های خاص وارده به مراجع نخواهد داشت. علاوه بر هر‌گونه خسارتی که ممکن است بر مراجع تحمیل شود؛ کل مسئولیت کوچ ذیل این قرارداد و جبران خسارت انحصاری مراجع، محدود به مبلغی خواهد بود که مراجع بنا به مفاد این قرارداد در قبال کلیه خدمات کوچینگ ارائه شده به کوچ می‌پردازد و شامل هزینه‌ها تا تاریخ خاتمه قرارداد نیز می‌باشد.

 

11- توافق‌نامه کامل

این سند، نشان دهنده کل توافقات منعقد شده بین کوچ و مراجع و همچنین نشان‌دهنده درک کامل طرفین از موضوع مورد بحث است. این توافق‌نامه، جایگزین تمام توافقات کتبی و شفاهی قبلی است. این توافق‌نامه، صرفاً با حضور و امضای طرفین ذی‌نفع،  قابل تغییر یا اصلاح یا تکمیل می‌باشد.

 

12- حل اختلافات

در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر غیر قابل حل با رضایت دوجانبه طرفین، کوچ و مراجع سعی می‌کنند ظرف مدت زمان معین (مثلاً ظرف 30 روز آینده) پس از اطلاع‌رسانی موضوع، مشکل را با حُسن نیت و با میانجی‌گری حل و فصل نمایند. در صورت عدم رفع مشکل و در صورت پیگیری قانونی، محکوم له یا طرف برنده حق دارد که حق‌الوکاله و هزینه دادرسی را از طرف مقابل دریافت نماید.

 

13- شرط استثنا

در صورتیکه مشخص شود که هر یک از مفاد این موافقت‌نامه به هر دلیلی غیرمعتبر و یا غیرقابل اجرا است، سایر مفاد همچنان معتبر و قابل اجرا خواهند بود. در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد که هر یک از مفاد این توافق‌نامه نامعتبر و یا غیرقابل اجرا است ولی با محدود کردن آن مورد توافق‌نامه معتبر و قابل اجرا می‌شود؛ در آن صورت آن بخش به صورت محدود تفسیر، نوشته و اجرا می‌شود.

 

14. معاف کردن (از قانون یا وظیفه و غیره)

قصور هر یک از طرفین در اجرای هر کدام از مفاد این قرارداد، به عنوان اسقاط حق یا محدود شدن حق آن طرف برای به اجرا در آوردن و الزام به رعایت دقیق سایر مفاد این قرارداد تلقی نمی‌شود.   

 

15. قانون قابل اجرا

باید این توافق‌نامه بر اساس قوانین کشور یا استان............. تنظیم و تفسیر شود و نباید با قوانین و مقررات آن کشور یا استان مغایرت داشته باشد. 

 

16. سندیت

این توافق‌نامه برای هر یک از طرفین ذی‌نفع و جانشینان و مقامات مجاز مربوطه الزام‌آور خواهد بود.

لطفاً هر دو نسخه از این قرارداد را امضا کنید. یک نسخه را نزد خود نگه دارید و نسخه دیگر را قبل از آغاز اولین جلسه کوچینگ برای کوچ ایمیل کنید.

 

نام و آدرس ایمیل کوچ:

مراجع:

نام و آدرس مراجع:

نام/عنوان:

امضا...............................................................................تاریخ:

کوچ شرکت ....... (نام شرکت نوشته شود).

نام وعنوان کوچ:

امضا...............................................................................تاریخ:

 

------------------------------------------

اطلاعیه سلب مسئولیت فدراسیون بین‌المللی کوچینگ

این فرم توسط فدراسیون بین‌المللی کوچینگ و صرفاً به عنوان یک نمونه جهت ایده‌برداری جهت تنظیم توافق‌نامه‌ها تدوین شده است. ممکن است در این توافق‌نامه با بندهایی مواجه شوید که برخی از زمینه‌های مهم روابط شما را پوشش داده و موجب حمایت از کوچ و مراجع می‌شوند. توصیه می‌شود پس از دریافت پیش‌نویس قرارداد، وکیل قانونی خود را برای دریافت اطلاعات بیشتر در جریان جزئیات آن قرار دهید. فدراسیون بین‌المللی کوچینگ، این نمونه قرارداد را بدون هیچگونه ضمانت و یا بدون هر گونه ادعایی مبنی بر اینکه این توافق‌نامه از حقوق شما محافظت می‌کند و یا برای منظور خاصی مناسب است، تنظیم کرده است. فدراسیون بین‌المللی کوچینگ، به طور خاص هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی را در قبال هرگونه ضرر، صدمات یا خسارات احتمالی ناشی از تصمیم آگاهانه و داوطلبانه کوچ برای استفاده از این نمونه سند ( یا نمونه سندی که تغییراتی در آن ایجاد شده است) نمی‌پذیرد.

 

برای دانلود نمونه قرارداد فوق در قالب فایل Word، اینجا کلیک نمایید.

نمونه قرارداد کوچینگ تنظیم شده ICF.docx

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

جستجو در مقالات

از آخرین آموزش‌ها باخبر شوید

با دنبال کردن صفحه اینستاگرام ما از آخرین اخبار دوره‌ها مطلع شوید.

اینستاگرام ایمپکت

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش